הנגשת אתרים

חוק הנגשת אתרים

חוק הנגשת אתרים חוק הנגשת אתרים יצא בסוף אוקטובר 2013 וחייב בעלי אתרים המציעים שירותים לציבור להתאים את אתר האינטרנט לבעלי מוגבלות שונות כמו ליקויי ראיה ועוורים, בעלי קשיי שמיעה או חרשים וכן אנשים שאינם מסוגלים להפעיל עכבר. היות וצויין בחוק כי חברות יכולות ליישם את החוק בהדרגה והאתרים צריכים להיות נגישים תוך שלוש שנים,…